Strona główna arrow Zadania badawcze
Zadania badawcze

 WP 01

Analiza stanu techniki, w tym przegląd baz danych literatury naukowej i literatury patentowej, polskiej i zagranicznej, aktów normatywnych UE oraz dostępności i potencjalnych możliwości produkcji surowców w kraju.

 WP 02

Ocena właściwości niezbędnych surowców wyjściowych, ustalenie uwarunkowań ekonomicznych i formalnych oraz synteza półproduktów polimerowych

 WP 03

Opracowanie i optymalizacja składu kompozycji polimerowych ulegających biodegradacji z uwzględnieniem parametrów przetwarzania metodami wytłaczania termoformowania i zgrzewania

 WP 04

Badania właściwości fizykochemicznych i cieplnych modyfikatorów, komponentów polimerowych oraz wybranych kompozycji biodegradowalnych tworzyw przeznaczonych na wytwarzanie sztywnych opakowań

 WP 05

Badania w skali wielkolaboratoryjnej procesu wytwarzania modyfikatorów oraz komponentów biodegradowalnego tworzywa przeznaczonego na wytwarzanie sztywnej folii do termoformowania biodegradowalnych opakowań

 WP 06

Badania procesu wytwarzania folii z ulegającej biodegradacji kompozycji polimerowej, w tym badania w skali półtechnicznej

 WP 07

Badania procesu biodegradacji kompozycji polimerowych i wyrobów z nich otrzymanych w warunkach laboratoryjnych i w wybranych środowiskach naturalnych

 WP 08

Opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania metodą termoformowania opakowań z ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »