Strona główna
Akronim: MARGEN

Numer umowy: POIG.01.03.01-00-018/08-00

Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Kowalczuk

 

Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007- 2013 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Procentowy udział środków:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%, Krajowe Środki Publiczne 15%.

 

Celem projektu jest opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania z tych tworzyw folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głownie dla produktów spożywczych.